โครงการของเรา

วัสดุและองค์ประกอบที่ใช้ทำจากอลูมิเนียมในการออกแบบภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มความสวยงาม, ประสิทธิภาพ, และความทนทาน รวมถึงปกป้องสิ่งแวดล้อมภายนอกของตึกที่ทำจากกระจกเป็นวัสดุหลัก, ซึ่งให้ความโปร่งใสหรือความโปร่งแสงบางส่วนในการครอบคลุมตึก
มาตรการและกระบวนการออกแบบเพื่อป้องกัน, ตรวจจับ, และควบคุมเพลิงไหม้ภายในตึก ระบบเหล่านี้มุ่งเน้นการปกป้องชีวิต, ทรัพย์สิน, และสิ่งแวดล้อมโดยการบรรเทาผลกระทบจากเพลิงไหม้
ระบบเคลือบพื้นและระบบป้องกันการรั่วน้ำเป็นส่วนสำคัญของการก่อสร้างและการบำรุงรักษา, โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ความคุ้มครองต่อความชื้น, สารเคมี, และการสึกหรอ เป็นสิ่งสำคัญ ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความทนทาน, ความปลอดภัย, และสวยงามของพื้นในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, และสถาบันต่าง ๆ